Ceramic Jewelry laid on a green velvet pillow atop a metal tray.

2023-Art-MFA-Addin-Sugarda-perhiasan-details2-1000px